Du sår, vi vattnar. Söderhamn skördar.


Sparbanksstiftelsen Söderhamn finns till för söderhamnarnas och Söderhamns utveckling.

Exempel: Så här kan en ansökan se ut

Det är inte svårt att skriva en ansökan. Skriv det du vill ha sagt och bry dig inte om formalia.

För att underlätta för dig har vi tagit fram det här exemplet som du kan kika på.
Om du känner dig osäker, tveka inte att slå oss en signal. Vi finns till för dig.

Sökande: Namn/organisation
Bollklubben

Sökt belopp
40 000:-

Person/org.nummer
111111-1111

Adress
Söderhamns bollväg

Postnr och ort
111 11 Söderhamn

Telefon till sökande
0270-111 11, 0270-111 11

Kontaktperson: Namn
Bengt Boll

Telefon till kontaktperson
0270-222 22, 0270-222 22

E-post
bengt.boll@soderhamn.com

Beskrivning av projektet
Vi ska arrangera en internationell bolltävling som kommer att locka många besökare till Söderhamn. Den äger rum 8-11 sept i år. Ungdomarna i vår klubb kommer att sköta en del av förberedelserna av arrangemanget och delta i tävlingen. Båda sakerna kommer att ge dem nyttig erfarenhet. Besökarna väntas bo på hotell och handla mat och annat i Söderhamn, vilket gynnar vårt lokala näringsliv.

Hur ska projektet genomföras?
Ungdomarna i vår klubb kommer att sköta en del av förberedelserna av arrangemanget och delta i tävlingen. Huvudansvaret ligger på oss ungdomsledare: Bengt Boll, Björn Boll och Berit Boll. Vi jobbar helt ideellt med detta.

Genom huvudorganisationen Boll i Sverige kan vi nå ut med information till samtliga bollklubbar i Sverige.

Projektet beräknas starta
Januari 2017

Projektet beräknas vara slutfört
Juli 2017

Vid flerårigt projekt, hur kommer fortsatta finansieringen att ske?
Kommande år ska arrangemanget bära sig självt med hjälp av sponsorer och anmälningsavgifter.
 
Kostnadssammanfattning för projektet

Intäkter
Sponsorer  30 000:-
Anmälningsavgifter 10 000:-

Kostnader
Prispengar  20 000:-
Webbsajt  10 000:-
Annonsering  20 000:-

Har ni sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen Söderhamn tidigare?
Nej

Är ni kund i Swedbank?
Ja

Eventuellt beviljat bidrag skall utbetalas till (ange alternativ)
Bankgiro: 11111111

Möjlighet att bifoga fil

Stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Söderhamn delar ut bidrag till näringsliv, idrott, kultur och utbildning i Söderhamns kommun.

Läs mer

Bidrag

Har du en idé som behöver vattnas för att få växtkraft? Då ska du göra en ansökan om bidrag till stiftelsen.

Läs mer

Press

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom media. Här hittar du bland annat pressmeddelanden och pressbilder som är fria för publicering.

Läs mer