Du sår, vi vattnar. Söderhamn skördar.


Sparbanksstiftelsen Söderhamn finns till för söderhamnarnas och Söderhamns utveckling.

Alla i Söderhamn kan söka bidrag

Har du en idé som behöver vattnas för att få växtkraft? Då ska du göra en ansökan om bidrag till stiftelsen. Vem som helst får söka, både fysiska och juridiska personer, under förutsättning att du och din verksamhet har nära koppling till Söderhamn. Bidragen ska gynna Söderhamn på något vis.

Vi stödjer verksamheter inom fyra områden: näringsliv, idrott, kultur och skola.

Din ansökan prövas av stiftelsens styrelse vid det sammanträde som infaller närmast efter det att din ansökan har kommit in. Sista dagen för att få med sin ansökan för beslut är 14 dagar innan beslutsmötet. Vi gör en sammanvägd bedömning av din idé. Bedömningen görs i samråd med Swedbank. Det är alltså en fördel om du är kund hos Swedbank

Vi ger helst bidrag till idéer som kan ha stor positiv effekt för Söderhamn och söderhamnarna. Det kan exempelvis vara en satsning som kan leda till nya arbetstillfällen eller projekt som får ungdomar att utvecklas.

Vi ger inte bidrag för att du ska klara ordinarie verksamhet. Vi ger inte heller stöd för saker som samhället ska bekosta via skatter.

Det bästa är om vår peng kan bli det som får din idé att förverkligas, att vi fungerar som möjliggörare för något som annars inte skulle ha blivit av. Din uppgift är sedan att fortsätta sköta om plantan och se till att den växer sig stor och stark, utan vår hjälp.

Vår policy är att aldrig motivera avslag, då det tar onödig tid från vår verksamhet. Har vi sagt nej kan du generellt utgå från att vi antingen inte tror på idén eller att det finns flera andra som redan driver samma fråga eller kanske att du har fått bidrag förut och nu bör klara dig på egna ben.

Du är välkommen med din ansökan

Dessa datum har vi beslutsmöten 2019.

25 januari
15 februari
29 mars
17 april
24 maj
23 augusti
20 september
25 oktober
22 november
13 december

Stiftelsens riktlinjer i detalj

- Bidrag lämnas endast till fysiska eller juridiska personer bosatta eller verksamma inom Söderhamns kommun, eller till verksamhet med anknytning till kommunen.

- Bidrag lämnas till nyskapande idéer och satsningar som bedöms intressanta för kommunens utveckling. Satsningar som förväntas skapa nya arbetstillfällen är extra intressanta.

- Bidrag lämnas endast i undantagsfall för driftsändamål eller inventarieanskaffning.

- Rimlig spridning av bidragsmedlen till olika ändamål eftersträvas.

- Vid alla bidragsfrågor sker samverkan mellan stiftelsen och Swedbanks kontor i Söderhamn.

- Bidrag lämnas normalt sett inte för skolresor. Undantag kan göras när barn och ungdomar representerar Söderhamn i tävlingar eller liknande. Exempelvis brukar vi ge bidrag till bussresor vid deltagande i Vi i femman.

- Stiftelsens verksamhet ska inte inkräkta på samhällets ansvarsområden eller ersätta sociala insatser.

- Stiftelsen är beredd att pröva goda idéer som främjar tillväxt och sparande i Söderhamns kommun.

- Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet samt att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas. Utöver syftet att främja sparsamhet, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur m.m inom verksamhetsområdet.

Stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Söderhamn delar ut bidrag till näringsliv, idrott, kultur och utbildning i Söderhamns kommun.

Läs mer

Bidrag

Har du en idé som behöver vattnas för att få växtkraft? Då ska du göra en ansökan om bidrag till stiftelsen.

Läs mer

Press

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom media. Här hittar du bland annat pressmeddelanden och pressbilder som är fria för publicering.

Läs mer