Du sår, vi vattnar. Söderhamn skördar.


Sparbanksstiftelsen Söderhamn finns till för söderhamnarnas och Söderhamns utveckling.

Vi samarbetar med Swedbank

En gång i tiden fanns Söderhamns Sparbank. Redan då hade man ett stort engagemang för att utveckla det lokala samhället och att vara folkets bank. Det var en naturlig följd av historien: sparbanker bildades på 1800-talet som ett led i att bekämpa fattigdom och att hjälpa de svagaste i samhället.

Under slutet av 90-talet ombildades flera sparbanker i Sverige till aktiebolag, så också i Söderhamn. Då bildade vi en sparbanksstiftelse. Stiftelsens uppgift var att överta ägandet av banken och att dela ut bankens överskott för att stödja det lokala samhället.

Ganska snart sålde vi 40 procent av aktierna till Swedbank. Därmed fick stiftelsen ett startkapital på drygt 60 miljoner att använda till bidragsutdelningar. Efter några år ställdes banken inför valet att antingen ta över hela ägandet eller att sälja hela aktieposten till Swedbank. Efter moget övervägande valde stiftelsen att sälja resterande aktiepost till Swedbank 2007.

Idag ägs alltså banken helt av Swedbank och stiftelsen har ingen styrande roll över banken. Däremot lever det nära samarbetet för att utveckla det lokala samhället vidare. Stiftelsen ska också bidra till att stärka bankens marknadsposition och främja sparsamhet i Söderhamn.

Stiftelsen och Swedbank går hand i hand.

Stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Söderhamn delar ut bidrag till näringsliv, idrott, kultur och utbildning i Söderhamns kommun.

Läs mer

Bidrag

Har du en idé som behöver vattnas för att få växtkraft? Då ska du göra en ansökan om bidrag till stiftelsen.

Läs mer

Press

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom media. Här hittar du bland annat pressmeddelanden och pressbilder som är fria för publicering.

Läs mer