Hoppa till textinnehållet

Valberedning

Valberedningens primära uppdrag är att vid årsmötet till styrelsen föreslå lämpliga kandidater som ger styrelsen den sammansättning som bäst tillvaratar stiftelsens förordnande.

Magnus Söderlund

Fd. ledamot i
Sparbanksstiftelsen Söderhamn

Monica Granlund

Fd. ledamot i 
Sparbanksstiftelsen Söderhamn

Annelie Storm-Andersson

Bankchef, Swedbank hälsingland

Sara Åhnstrand (adj.)

Verkställande tjänsteman, Sparbanksstiftelsen Söderhamn